Právní upozornění

Touto dohodou se řídí vztah mezi společností Bedouin Limited t/a Irelandjobs.cz, vystupující jako Bedouin Limited t/a Irelandjobs.cz, a návštěvníky těchto internetových stránek ve vztahu k využití informací obsažených na těchto internetových stránkách a s tím souvisejících záležitostí. Používáním těchto stránek vyjadřují jejich návštěvníci souhlas s ustanoveními této dohody.
Stránky Bedouin Limited t/a Irelandjobs.cz jsou místem, kde lze nalézt a ucházet se o různé nabídky pracovních míst. Bedouin Limited t/a Irelandjobs.cz nevstupuje do jednání mezi zaměstnavateli, personálními agenturami a/nebo uchazeči o zaměstnání. Neovlivňuje a nepřebírá zodpovědnost za žádnou z pracovních nabídek popsanou na těchto stránkách. Jakékoli připomínky a stížnosti musejí být přímo adresovány příslušné straně.
Návštěvníci těchto stránek musejí využívat jejich obsah pouze k účelu, ke kterému jsou informace na těchto stránkách určeny, a musejí tak vždy činit v dobré víře.
Obsah těchto stránek, včetně všech textů, vyobrazení, obchodních značek a obchodních jmen, je, pokud není určeno jinak, chráněn národní- a mezinárodněprávní ochranou duševního vlastnictví, a je majetkem společnosti Bedouin Limited t/a Irelandjobs.cz nebo jejích dodavatelů a klientů. Návštěvou těchto stránek se nezakládá právo uživatele k vlastnictví informací na nich obsažených.
Tato dohoda se řídí evropským právem. Všechny případné spory a rozdílnosti vyplývající z této dohody anebo vznikající v souvislosti s ní, spadají bez výjimky do právní moci soudů EU, a obě smluvní strany se pro tyto účely neodvolatelně podvolují této právní moci.