Veřejné zdravotnictví

Work Abroad: Job in Ireland: Public Heath Care
 
Občané Evropské unie, EHS a Švýcarska, stejně jako všichni cizinci dlouhodobě žijící v Irsku mají nárok na stejnou zdravotní péči jako irští občané. Za osoby s velmi nízkým příjmem platí zdravotní pojištění stát, mají tedy nárok na komplexní zdravotní péči zdarma. Občané ze zemí mimo Evropskou unii mají pouze částečný nárok na bezplatnou zdravotní péči, část poplatků za zdravotní péči musejí uhradit ze svého.
 
Kdo má nárok na bezplatnou veřejnou zdravotní péči
 
Každá osoba dlouhodobě žijící v Irsku – běžný rezident – má v řadě případů nárok na bezplatnou zdravotní péči (ovšem pouze ve veřejném zdravotnictví, na soukromý sektor se to nevztahuje) dotovanou irskou vládou. Návštěvníci Irska mají nárok na bezplatnou zdravotní péči pouze za určitých okolností.
 
Osoby, za něž platí zdravotní pojištění stát (Medical Card Holders)
 
Irští občané spadají do dvou skupin – ty, za něž platí zdravotní pojištění stát a ostatní, kteří si ho platí sami.
 
Asi 1/3 populace spadá do první skupiny, což znamená, že tyto osoby mají nárok na státem hrazenou zdravotní péči v plném rozsahu.
 
Samoplátci zdravotního pojištění
 
Pokud za Vás zdravotní pojištění neplatí stát a platíte si sami zdravotní pojištění, máte přesto nárok na ošetření ve státních nemocnicích zdarma. Výjimkou jsou některé poplatky, které musíte uhradit, ať jste v nemocnici hospitalizován anebo pouze jednorázově vyšetřován. Máte také nárok na plně nebo částečně dotovanou cenu léků na lékařský předpis, péči v těhotenství a novorozeneckou péči.
 
Nemáte ovšem nárok na bezplatné ošetření u praktického lékaře (GP).
V určitých případech máte nárok na sociální služby.
 
Krátkodobí návštěvníci Irska
 
Turisté z členských zemí EU mají nárok na bezplatnou neodkladnou lékařskou péči, pokud předloží evropský průkaz zdravotního pojištěnce (EHIC). U návštěvníků z Velké Británie a Severního Irska postačí, pokud osobním dokladem prokáží své bydliště.
 
Ošetření u praktického lékaře (GP)
 
General Practitioner (GP) je oficiální název praktického/rodinného lékaře, který pacientům poskytuje základní zdravotní péči ve své ordinaci, případně za pacienty dochází domů.
 
Osoby, za něž platí zdravotní pojištění stát, mají ošetření u praktického lékaře zdarma. Vybraní praktičtí lékaři poskytují zdarma ošetření a péči nastávajícím matkám a novorozencům, dále pak osobám, které se nakazili žloutenkou typu C při krevní transfúzi. Všichni ostatní pacienti musejí za ošetření u praktického lékaře platit.
 
Neodkladná péče
 
Další neodkladnou péči obvykle poskytuje či zprostředkuje pro své pacienty jejich praktický lékař.
 
Ošetření v nemocnici
 
Každý má nárok na bezplatnou péči ve státních nemocnicích, hospitalizovaní pacienti připlácejí nízký poplatek za nemocniční služby. Mnoho lidí si připlácí na soukromé zdravotní pojištění, které jim umožní využívat ošetření v soukromých zdravotních zařízeních anebo nadstandardní služby ve státním nemocnicích.
 
Poplatky za nemocniční služby
 
Všechny osoby trvale žijící v Irsku a někteří návštěvníci Irska nemusejí platit poplatky za péči při hospitalizaci ve státních nemocnicích. Některé osoby musí určité poplatky uhradit. Osoby, za něž platí zdravotní pojištění stát, a některé další skupiny osob nemusejí při hospitalizaci platit žádné poplatky.
 
Obecně se platí poplatky při hospitalizaci v nemocnici, dále poplatky při docházení do nemocnice na vyšetření a poplatky při dlouhodobé hospitalizaci. Pokud přijdete na pohotovost do státní nemocnice bez doporučení svého praktického lékaře, většinou zaplatíte poplatek 45 euro za ošetření. S doporučením od praktického lékaře neplatíte nic.
 
Poplatky vztahující se na hospitalizované pacienty
 
Pokud jste ve státní nemocnici v péči lékaře a zůstanete hospitalizováni přes noc, patříte do kategorie hospitalizovaných pacientů. Pokud jste do nemocnice přijati, vyšetří Vás lékař, ale budete propuštěni bez toho, aniž byste nárokovali využití nemocničního lůžka přes noc, jste pouze pacient v denní péči. Hospitalizovaní pacienti platí 45 euro denně, maximálně ale 450 euro ročně.
 
Pohotovost v nemocnici
 
Většina všeobecných nemocnic a některé specializované provozují obvykle pohotovost, kde se pacienti mohou nechat ošetřit bez doporučení svého praktického lékaře. V takovém případě platí za ošetření poplatek ve výši 45 euro. Pokud ovšem musí se stejnou diagnózou navštívit nemocnici opakovaně (kontroly, speciální vyšetření), za další návštěvy již poplatek nemusí.
 
Nárok na bezplatnou zdravotní péči
 
Každý má nárok na nemocniční ošetření a hospitalizaci, ovšem někteří lidé za ně musí částečně platit. Nárok na bezplatnou péči obnáší to, že osoba ve státní nemocnici má právo používat nemocniční lůžko a dostávat lékařskou péči, jak při hospitalizaci, tak i při jednorázových vyšetřeních. Pokud ve státní nemocnici budete využívat soukromou péči (nadstandardní služby) anebo půjdete do soukromé nemocnice, musíte uhradit poplatky za nemocniční služby a léčbu.
 
Soukromé zdravotní připojištění v Irsku
 
Vedle státního zdravotnictví je v Irsku k dispozici ještě zdravotnictví soukromé. Pokud využijete soukromé zdravotní péče, musíte být připraveni plně hradit náklady s ní spojené. V Irsku operují tři soukromé zdravotní pojišťovny – VHI, BUPA a VIVAS. Občané EU/EHS a Švýcarska žijící dlouhodobě v Irsku mohou využívat stejné výhody spojené se soukromým zdravotním připojištěním jako občané Irska. Splátky pojistného ze soukromého zdravotního pojištění lze odečíst z daní.
 
Pro více informací kontaktujte:
 
Department of Health and Children
  Hawkins House
  Hawkins Street
  Dublin 2
  Tel: (01) 635 4000
  Fax: (01) 635 4001
 
Health Insurance Authority
  Canal House
  Canal Road
  Dublin 6
  Tel: (01) 406 0080
  Fax: (01) 406 0081