Úspěšný přijímací pohovor

Gratulujeme, pokud jste byli pozváni do firmy k pohovoru. Teď už zbývá pouze přesvědčit druhou stranu, že Vy jste ta správná osoba pro danou pracovní pozici. Budete muset ukázat, že jste dostatečně motivováni k tomu, abyste práci dobře vykonávali, a že dobře zapadnete do organizační struktury firmy a do týmu, ve kterém budete pracovat. Nejdůležitější je dobře se připravit. Čím lépe se připravíte na pohovor, tím je méně pravděpodobné, že Vás nějaká otázka v jeho průběhu překvapí.

Vezměte si na sebe slušné oblečení a přijďte včas. Pamatujte si jméno osoby, která s Vámi bude pohovor dělat.
Musíte svůj životopis znát zpaměti a umět pohovořit o svých předchozích zaměstnáních. (Noste s sebou pro jistotu jednu kopii.)
V průběhu pohovoru se pozitivně vyjadřujte o sobě a o svých schopnostech.
Pozitivně mluvte také o svém přínosu pro firmu a pro příslušnou pracovní pozici.
Chovejte se zdvořile ke všem zaměstnancům firmy.

Otázky, které můžete v průběhu pohovoru dostat:

Teoreticky můžete být dotázáni na cokoliv, ovšem některé otázky se s železnou pravidelností opakují u každého pohovoru.
Proč měníte zaměstnání? (Nikdy neříkejte o svém předchozím zaměstnání / zaměstnavateli negativní věci.)
Why did you choose to change you career?
Jakých největších pracovních úspěchů jste dosud dosáhli?
Pracujete rádi v týmu?
Měli jste někdy konflikt se zákazníkem / nadřízeným / spolupracovníkem? Jak jste ho vyřešili?
Jaká jste osobnost?