Zásady psaní životopisu

Účelem životopisu je „prodat se“ budoucímu zaměstnavateli tím, že životopis bude vypadat zajímavě a vyústí ve Vaše pozvání na pohovor. Personalista, ke kterému se Váš životopis spolu s mnoha dalšími dostane, má obvykle na jeho přečtení pouze minimum času, proto se musí životopis snadno číst a být přehledný. Abychom Vám alespoň trochu ulehčili práci, dali jsme dohromady několik nejdůležitějších zásad, kterými je dobré se při psaní řídit. Dříve než životopis odešlete, dejte jej také někomu přečíst a požádejte ho, aby Vás upozornil na případné chyby a nejasnosti v textu.

Délka životopisu / Styl

Životopis by neměl být delší než 2 stránky A4 textu. Zaměstnavatelé nepotřebují znát detaily z Vašeho života – stačí jim informace, na základě kterých se rozhodnou, zda Vás pozvou na pohovor či ne. Vyhýbejte se složitým souvětím a dlouhým odstavcům. Snažte se informace vměstnat do krátkých výstižných vět, používejte odrážky k oddělení textu v jednotlivých částech životopisu. Životopis piště v první osobě.

Osobní údaje

Celé jméno, adresa, telefonní číslo, email, datum narození, národnost, atp. Bývá užitečné zařadit do životopisu stručný profil, ve kterém může potenciální zaměstnavatel najít shrnutí Vašich zkušeností, profil osobnosti a co od své budoucí práce očekáváte.

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti následují za osobními údaji. Obvykle je dobré soustředit se na dvě poslední zaměstnání. Začněte s posledním zaměstnáním a postupujte dále do minulosti. Uvádějte jméno firmy, u které jste byl/-a zaměstnán/-a a stručný popis oboru, v jakém firma působí. Dobu svého zaměstnání vymezte časově, uveďte svou hlavní pracovní náplň, dosažené pracovní úspěchy a dovednosti, které budoucímu zaměstnavateli můžete nabídnout. Neuvádějte krátké (např. prázdninové) brigády, pokud to není nezbytně nutné.

Vzdělání

V případě uchazeče s vysokoškolským vzděláním stačí popsat pouze své nejvyšší dosažené vzdělání (tedy VŠ) a není potřeba detailněji rozvádět údaje o střední škole. Překládejte, prosím, názvy škol. Pokud tak neučiníte, alespoň vysvětlete, o jaký typ školy se jednalo a co studium zahrnovalo.

Doplňují informace / Dovednosti

Do svého životopisu vypište všechny znalosti a dovednosti, které máte, jako jsou např. znalosti jazyků (uvádějte také úroveň znalostí), práce s počítačem a počítačové programy, se kterými umíte pracovat atp. Ohledně dostupných referencí, které jsou velmi často zaměstnavateli v Irsku požadovány, bývá dostačují uvést na konci životopisu, že tyto jsou k dispozici na požádání.

Vyhněte se

Překlepům a pravopisným chybám, grafickým finesám a netradičním okrajům stránek – toto vše čtenáře pouze rozptyluje. Vyhýbejte se také dlouhým souvětím a nerelevantním informacím.