Volná místa ve stavebnictví v Irsku

Proč jsou v Irsku volná místa ve stavebnictví?
 
Boom, který v současnosti zažívá irský stavební sektor, je důsledkem hospodářského růstu v posledních deseti letech. Výstavba bytových, obchodních a kancelářských komplexů spolu s investicemi do infrastruktury s sebou přinesla významný nárůst poptávky po pracovnících ve stavebních a projektantských firmách. Irské firmy poptávají téměř všechny profese od stavbyvedoucích přes sádrokartonáře, od projektantů po zedníky. Mnohá pracovní místa jsou obsazována zahraničními pracovníky, někteří v Irsku zůstávají pouze nakrátko, jiní zde pracují dlouhodobě.
 
Stručný přehled:
 
V roce 2004 bylo postaveno na 78 000 bytových jednotek a domů. Očekává se, že v roce 2005 jich bude postaveno asi 73 500.
Stavebnictví v roce 2004 vzrostlo o 10%.
Počet zaměstnanců pracujících ve stavebnictví dosáhl ve třetím čtvrtletí 2004 počtu 225 000. Každé osmé pracovní míst v irské ekonomice je ve stavebnictví, tento sektor zaměstnává 15% pracovních síly.
 
Práce ve stavebnictví
 
Mnoho profesí ve stavebnictví chronicky trpí nedostatkem pracovních sil. Firmy hledají potenciální zaměstnance mimo Irsko, především v nových členských zemích EU. Všichni zahraniční pracovníci, kteří přicházejí za prací do Irska, musejí nejdříve absolvovat jednodenní přípravný kurz nazvaný Safepass (Bezpečnost práce). Jeho cílem je, aby se pracovníci ve stavebnictví seznámili se zdravotními a bezpečnostními předpisy, a tak se předcházelo pracovním úrazům. Informace o těchto kurzech lze získat na pobočkách irského Úřadu práce (FAS). Tel. Číslo: 00353 1 607 0500. Tento kurz obvykle stojí kolem 100 euro.
 
Volná pracovní místa v irských firmách
 
Irské firmy poptávají zkušené pracovníky a řemeslníky ze zahraničí. Výše mzdy se odvíjí od pozice a délky praxe, ovšem zpřísněná regulační opatření zajišťují, že se pracovníkům ve stavebnictví dostává spravedlivé mzdy a příslušejí jim všechna pracovní práva, na která mají nárok.
 
Mezi řemeslnické profese, které jsou v Irsku často poptávány na stavby, patří např.:
 
obkladač
elektrikář
tesař
instalatér
zedník
malíř pokojů
sádrokartonář
opravář stavebních strojů
stavbyvedoucí
jeřábník
sklenář
pokrývač
lešenář
 
Poptáváni jsou také kvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví např.:
 
stavební inženýři
CAD projektanti
inženýři pro územní plán
 
To view this information in English, please click here - www.jobsearch.ie .
 
Om deze informatie in het nederlands te zien, klik - hier - www.irelandjobs.nl .
 
Peržiūrėti šią informaciją lietuvių kalba spauskite čia - www.irelandjobs.lt.
 
Diese Information in Deutsch ansehen - hier klicken - www.irelandjobs.de .
 
Aby obejrzeć tą stronę po polsku, kliknij - www.irelandjobs.pl .