Vzorový životopis

ŽIVOTOPIS PIŠTE V ANGLIČTINĚ!

Užitečné výrazy:
experience - zkušenosti
responsibilities - náplň práce
skills/abilities - dovednosti
occupation/profession - zaměstnání/profese
activities - aktivity
mother tongue/native language - mateřský jazyk
qualifications - kvalifikace
employ - zaměstnat
employer - zaměstnavatel
employee - zaměstnanec
contract - smlouva
probation period - zkušební lhůta
remuneration - odměna
wages - týdenní mzda
salary - měsíční mzda
company - firma
hourly rate - hodinová sazba
holiday - dovolená
college - vysoká škola
third level education - vysokoškolské vzdělání
technical college - technická vysoká škola
secondary school - střední škola
vocational college - odborná škola
training - trénink, výuka
title - titul
degree - akademická hodnost
BA - Bachelor of Arts / BSc - Bachelor of Science - bakalářský titul
MA Master of Arts/ MS - Master of Science - magisterský titul
Phd - Doctor of Philosophy - doktorát
references - reference
not available - není k dispozici